Týdenní plán pd 10. 10. do 14. 10. 2016

Český jazyk

 • Věty rozkazovací a přací
 • Pořadí slov ve větě
 • Uč. str. 21 a 22
 • Sloh – mluvní cvičení  – v obchodě

Čtení

 • Básničky, říkadla
 • Čtení a poslech pohádek, reprodukce pohádky
 • Malý čtenář str. 39, Čítanka str. 18-22

Psaní

 • Fixace tvarů písmen – u, ú , Ú, i, í 
 • Písanka str. 12 a 13

Matematika

 • Odčítání s přechodem desítky
 • Procvičování sčítání do 20 (bez pomocí prstů a číselné osy)
 • PS str. 16-18
 • G – procvičování rýsování

Prvouka

 • Význam lesa
 • Savci v podzimním lese
 • Uč. str. 13-17, PS str. 20 a 21

Pracovní vyučování

 • Skládání a překládání papíru

Výtvarná výchova

 • Otiskování listů

Hudební výchova

 • Nácvik písničky Mravenci
 • Tempo a dynamika – Hra na zvířátka
 • Poslech skladby Karneval zvířat

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 • 12. 10. – plavecký výcvik.
 • 14. 10. – děti si přinesou do Vv vylisované listy k otiskování.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka Hv
Věta rozkazovací Pětiminutovka Podzim v lese Mravenci
Věta přací

+ s přechodem přes 10

Lesní stromy  Na tý louce zelený
Určování druhů vět

Oprav příklady

Zvířata v lese  
Z pohádky do pohádky   Ptáci na podzim  
  Opakování – křížovka  
    Poznáš, kdo jsem?  
    Stromy a keře  

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top