Týdenní plán od 3. 10. do 7. 10. 2016

Český jazyk

 • Věty oznamovací a tázací
 • Pořadí slov ve větě
 • Uč. str. 19 a 20 
 • Sloh – Prosba, poděkování

Čtení

 • Dramatizace pohádky
 • Malý čtenář str. 32-35, Čítanka str. 17 a 24

Psaní

 • Fixace tvarů malých psacích písmen – d, ď, t, ť¨
 • Číslice 1, 4, 7
 • Písanka str. 9-11

Matematika

 • Sčítání s přechodem desítky
 • Procvičování + a – do 20 bez přechodu desítky
 • PS str. 11-14
 • G – bod, přímá čára

Prvouka

 • Stromy a keře v lese
 • Další rostliny v lese
 • Význam lesa
 • Uč. str. 8-15, PS str. 16,19 a 20

Pracovní vyučování

 • Sběr plodů – vycházka

Výtvarná výchova

 • Malba – ovoce

Hudební výchova

 • Nácvik písně Na tý louce zelený

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 • Denně nosit pravítko.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka
Věta oznamovací Přičítáme k 6 Podzim v lese
Věta tázací

Přičítáme k 5

 
Spoj věty

Přičítáme k 4, 3, 2

 
  Pětiminutovka  
   

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top