Týdenní plán od 17. 10. do 21. 10. 2016

Český jazyk

 • Druhy vět – procvičování
 • Pořadí slov ve větě
 • Uč. str. 23 a 24
 • Sloh – mluvní cvičení  – mezi kamarád

Čtení

 • Čtení, poslech, dramatizace a reprodukce pohádky
 • Společná četba

Psaní

 • Fixace tvarů písmen – i, í, r, ř
 • Písanka str. 13-15

Matematika

 • Odčítání s přechodem desítky
 • Procvičování sčítání do 20 (bez pomocí prstů a číselné osy)
 • PS str. 18-21
 • G – procvičování rýsování – křivá a rovná čára, bod

Prvouka

 • Savci, ptáci a ryby
 • Uč. str. 13-17, PS str. 21

Pracovní vyučování

 • Práce se stavebnicí

Výtvarná výchova

 • Přírodní zákonitosti – zapouštění barev

Hudební výchova

 • Zpěv, rytmizace a hra na DRN – písnička Mravenci

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 • 20. 10. – děti si přinesou malý obrázek savce a ptáka do prvouky.
 • 19. 10. – plavecký výcvik.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka Hv
Určování druhů vět Pětiminutovka Ptáci na podzim Mravenci
Určujeme druhy vět

+ s přechodem přes 10

Opakování – křížovka  
Druhy vět

Oprav příklady

Poznáš, kdo jsem?  
Hádanky Odčítáme od 12 Ptáci stálí a stěhovaví  
  Odčítáme od 13    
 

Čáry

   
  Pro rychlíky    
  Logické řady    
  Nakupování    

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

 

Back To Top