Týdenní plán od 24. 1 do 29. 1.

Český jazyk

 • Procvičování přídavných jmen tvrdých a měkkých
 • Přídavná jména přivlastňovací
 • Procvičování pravopisu

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Procvičování sloves have got, to be
 • Slovíčka 4. lekce, část A
 • Čas, pracovní sešit

Matematika

 • Desetinná čísla
 • Procvičování počítání s velkými čísly
 • Slovní úlohy

Vlastivěda

 • Orientace na mapě – Evropa
 • Procvičování formou slepých mapek – Evropa
 • Evropské státy a města
 • Evropská unie

Přírodověda

 • Ochrana přírody
 • Desatero ochránce přírody
 • Zásahy člověka do ekosystému

Pracovní činnosti

 • Práce s kartonem

Výtvarná výchova

 • Krmítko za oknem

Hudební výchova

 • Opakování not
 • Procvičování písní

Tělesná výchova

 • Roznožky a skrčky přes kozu
 • Bobování

Doplňující informace pro rodiče

Ve čtvrtek 28. 1 dostanou děti pololetní vysvědčení. V pátek 29. 1. jsou pololetní prázdniny. Provoz ŠD pro písemně přihlášené žáky od 7 do 15 hodin. Podrobnosti může sdělit paní Marie Kulichová, vedoucí vychovatelka (marie.kulichova@zsma.cz).

                          Grčková Ludmila, třidní učitelka

Back To Top