Týdenní plán od 1.2. do 5.2.

Český jazyk

 • Procvičování přídavných jmen
 • Stupňování přídavných jmen

Český jazyk – sloh

 • Dopis kamarádovi

Anglický jazyk

 • Čas, dokreslování do hodin
 • Otázky se slovesem have got
 • Opakování slovíček 4.lekce/A,B

Matematika

 • Desetinná čísla
 • Procvičování sčítání, odčítání, nás., děl.
 • Ge: vlastnosti trojúhelníku

Vlastivěda

 • Evropa – státy a hlavní města

Přírodověda

 • Ekologické katastrofy
 • Člověk a jeho postavení mezi organismy

Pracovní činnosti

 • Péče o pokojové rostliny

Výtvarná výchova

 • Krmení ptáků v zimě

Hudební výchova

 • Referáty – zajímavosti z oblasti hudby
 • Opakování písní

Tělesná výchova

 • Nácvik vedení míče driblingem
 • Míčové a pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

Text Žáci stále zapomínají pomůcky do vyučování, prosím o kontrolu dle rozvrhu.

                             Grčková Ludmila, třídní učitelka

                        

Back To Top