Týdenní plán od 18. 1 do 22. 1

Český jazyk

 • Procvičování příd. jm. tvrdých a měkkých
 • Přídavná jména přivlastňovací, str. 102-104
 • Procvičování pravopisu
 • Pololetní písemná práce

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Pololetní test
 • Oprava testu
 • 4.lekce – čas
 • Pracovní sešit, str. 34
 • Slovíčka, str. 76/A

Matematika

 • Pololetní písemná práce
 • Desetinná čísla, str. 32-35
 • Ge: další jednotky obsahu, str. 30-31

Vlastivěda

 • Evropa – rostliny a živočichové

Přírodověda

 • Rozmanitost přírody v Evropě a ČR
 • Ochrana přírody

Pracovní činnosti

 • Vyšívání do výkresu

Výtvarná výchova

 • Zdi, zídky, ploty – tempery

Hudební výchova

 • Procvičování písní
 • Mozart

Tělesná výchova

 • Procvičování driblování, střelba na koš
 • Bobování

Doplňující informace pro rodiče

Kontrolujte, prosím,  přípravu pomůcek do vyučování, neustále dětem něco chybí

                                                   Grčková Ludmila, třídní učitelka

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top