Týdenní plán od15. 11. do 19. 11. 2021

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po B – shrnutí, procvičování
 • Vyjmenovaná slova po L – seznámení, řada vyjmenovaných slov
 • Sloh : Dopis
 • Čtení : Charakteristika literárních postav, dramatizace pohádky, tiché čtení, správné frázování
 • Psaní : Úhledné a čitelné písmo, písanka str. 16

Anglický jazyk

 • Asking questions: What’s this? Is it a …? It is… / It isn’t …

Matematika

 • Příklady se závorkami
  Písemné odčítání s přechodem 10 i bez.
  G:Vzájemná poloha dvou přímek – různoběžky.

Prvouka

 • Orientace v krajině

Pracovní činnosti

 • Státní svátek

Výtvarná výchova

 • Sova – dokončení

Hudební výchova

 • Správné dýchání (v pauze i mezi frázemi)
 • Slunéčko zachází za hory

Tělesná výchova

 • Přihrávky jednoruč a obouruč, driblink. Míčové hry, přihrávky jednoruč a obouruč, střelba na koš
 • Šplh o tyči, ručkování.

Doplňující informace pro rodiče

 1. 17. 11. Státní svátek
 2. 18. 11. proběhnou třídní schůzky – viz EduPage
 3. Prosím o kontrolu pomůcek – pravítko trojúhelník s ryskou,  budeme potřebovat malou fólii A5
 4. Trénujte s dětmi násobilku a příklady do 20 (8 + 7, 15 – 6…)

Kateřina Vergu, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA PRVOUKA
Kvíz – vyjmenovaná slova po B Početní výkony bez závorek Voda v krajině – kvíz
Doplň pravopis – vyjm.slova po B +, – do 100 zpaměti Orientace v krajině – kvíz
Vyjmenovaná slova po L Doplň domečky Světové strany
Seřaď vyjmenovaná slova po L Písemné +, – do 100
Rap – vyjmenovaná slova po L

 

 

 

Back To Top