Týdenní plán od 9. 11. do 13. 11. 2015

Český jazyk

 • Samohlásky dlouhé a krátké
 • Opakování stavby a druhů vět

Čtení

 • Čtení s porozuměním
 • Vyprávění a dramatizace pohádky

Psaní

 • Přepis, opis písmen, slov a vět
 • Diktát slabik a jednoduchých vět

Matematika

 • Čtení čísel do sta a jejich zápis
 • Orientace na číselné ose
 • Desítka, jednotka
 • Opakovaní učiva – sčítání a odčítání do 20 s přechodem 10
 • Slovní úlohy
 • Diktát příkladů
 • G – opakování – geom. tvary a tělesa

Prvouka

 • Rodina – pomáháme si

Pracovní vyučování

 • Zdobení baněk

Výtvarná výchova

 • Zdobení baněk

Hudební výchova

 • Písničky z pohádky
 • Poslech

Tělesná výchova

 • Plavecký kurz

Doplňující informace pro rodiče

 1. Zkontrolujte dětem psací a kreslící potřeby, obaly sešitů a učebnic.
 2. Některým dětem chybí cvičební úbor.
 3. Ve středu jedeme na plavání, sraz u šatny v 7.15.
 4. Ve čtvrtek dopoledne budeme zdobit v dílně J. Hrubého baňky – zašlete 30 Kč.
 5. Ve čtvrtek budeme spát ve škole – sraz v 16.00 ve třídě 2. B – další informace budou na elce.
 6. V pondělí 16. 11. je ředitelské volno, v úterý 17. 11.  státní svátek.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka  Různé
Doplň i, í Geometrické tvary  Rodina – test Hra
Poskládej věty Hledej čísla  Narozeniny  Hra – Duchové
Doplň správně Pro šikuly  Domácí mazlíčci  
Čtení s porozuměním Seřaď čísla  Test 2  Šípková Růženka
Zkus to Čísla do 100    
   Bod    
Back To Top