Týdenní plán od 16. 11. do 20. 11. 2015

Český jazyk

 • Psaní ú, ů
 • Opakování samohlásek
 • Druhy vět

Čtení

 • Čtení s přednesem, dodržování interpunkce
 • Příběhy o dětech
 • Dramatizace pohádky

Psaní

 • Opis, přepis písmen, slov a jednoduchých vět
 • Diktát
 • Sloh – tykání, vykání

Matematika

 • Sčítání celých desítek do 100
 • Opakování +,- do 20 s přechodem 10
 • G – úsečka

Prvouka

 • Opakování – Rodina
 • Zásady společenského chování

Pracovní vyučování

 • Modelování

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se – státní svátek

Hudební výchova

 • Poslech
 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Pohybové a závodivé hry
 • Posilování

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí 16. 11. je ředitelské volno.
 2. Ve čtvrtek 19. 11. od 15.30 do 17.30 proběhnou konzultační třídní schůzky (učebna 2. B).
 3. Zkontrolujte dětem psací a kreslící potřeby, obaly na sešitech a učebnicích.

Alena václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka  Různé
Doplň správně Úsečka Rodina – test  Písnička
Význam slova Tělesa Mazlíčci  Písnička 2
Kam jde Honza? Sčítání desítek    Duchové
  Rozlož    
  Pro šikulky    
       
Back To Top