Týdenní plán od 9.6. do 13.6.

Český jazyk

 • Opakování učiva 4.roč.
 • Čtení z vlastních knih

Český jazyk – sloh

 • Páteční vycházka

Anglický jazyk

 • Revision Unit 9

Matematika

 • Procvičování učiva 4.roč.
 • Povrch krychle  a kvádru

Vlastivěda

 • Chráněná místa v ČR
 • Opakování učiva

Přírodověda

 • Poznávání rostlin a živočichů
 • Dopravní výchova

Pracovní činnosti

 • Stavby z kostek

Výtvarná výchova

 • Spolužák

Hudební výchova

 • Písničky na dovolenou

Tělesná výchova

 • Příprava na atletický pětiboj

Doplňující informace pro rodiče

Kontrola učebnic – připravte, vygumujte a sundejte obaly,odevzdávat je budou žáci 20.června

Nezapomeňte na úhradu za fotku a prac. sešit do AJ.

18.6. Krnov – dopravní hřiště – průkaz cyklisty doprava 26 Kč

19.6. Vůně lesa – setkání s panem Šiškou v parku

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top