Týdenní plán od 16.6. do 20.6.

 

Český jazyk

  • Opakování a prověřování učiva

Český jazyk – sloh

  • Zamyšlení nad uplynulým školním rokem

Anglický jazyk

  • Games

Matematika

  • Písemné prověřování učiva

Vlastivěda

  • Křížovky

Přírodověda

  • Ochrana život. prostředí

Pracovní činnosti

  • Čištění a kontrola učebnic

Výtvarná výchova

  • Nevyučuje se

Hudební výchova

  • Opakování písní

Tělesná výchova

  • Dopravní výchova Krnov – dopravní hřiště

Doplňující informace pro rodiče

 
Prosím o doplacení všech čáastek – (fotka, Ps JA, Krnov 18.6.) během tohoto týdne!

  18.6. Dopravní hřiště Krnov – odjezd pro všechny 7.20 hod. od školy

  19.6. Dopolední setkání v parku Pod lipami – akce s p. Šiškou

  Do konce školního roku si budou děti denně po vyučování odnášet všechny věci z šatny.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka 

Back To Top