Týdenní plán od 9.11. do 13. 11. 2015

Český jazyk

 • Význam slov, slovní druhy.
 • Čtenářská dílna.

Český jazyk – sloh

 • Dopis.

Anglický jazyk

 • To be short form.

Matematika

 • Římské číslice, zlomky, jednoduché slovní úlohy se zlomky.
 • Souřadnice bodů.

Vlastivěda

 • Hospodářský rozvoj českých zemí.
 • Rozvoj vědy a techniky – vynálezy.

Přírodověda

 • Sluneční soustava.

Pracovní činnosti

 • Zdobení baněk.

Výtvarná výchova

 • Řešení barevných vztahů objektů a prostředí.

Hudební výchova

 • C dur, noty podle délky, rytmické cvičení. 

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky, dynamika a postřed.

Doplňující informace pro rodiče

 • Pondělí – písemka z vlastivědy.
 • Středa – čtvrtletní písemná práce s matemetiky,
 • Čtvrtek – čtvrtletní písemná práce s českého jazyka.
 • 19. 11. – konzultační třídní schůzky.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Český jazyk

Matematika

Vlastivěda

Význam slov Souřadnice bodů Hospodářský růst
Mě,mně Římské číslice Opakování
Back To Top