Týdenní plán od 16. 11. do 20. 11. 2015

Český jazyk

 • Slovní druhy, mluvnické kategorie u sloves.
 • Čtenářská dílna.

Český jazyk – sloh

 • Telefonický rozhovor.

Anglický jazyk

 • Prepositions in, on at.

Matematika

 • Zlomky a slovní úlohy se zlomky.
 • Jednoduché výpočty procentové části.
 • Souřadnice bodu.

Vlastivěda

 • 1. světová válka.

Přírodověda

 • Měsíc.

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se.

Výtvarná výchova

 • Řešení barevných vztahů objektů a prodtředí.

Hudební výchova

 • Tři čuníci jdou.
 • Notový zápis.

Tělesná výchova

 • Pohybové hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • Pondělí 16. 11. – ředitelské volno.
 • Úterý 17. 11. – státní svátek.
 • Středa 18. 11.  –  čtenářská dílna, geometrie.
 • Čtvrtek 19. 11. od 15:30 do 17:30 hod. –  konzultační třídní schůzky.
 • Pátek 20. 11. beseda s policií.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Matematika

Český jazyk

Vlastivěda

Přírodověda

Zlomky Slovní druhy 1. sv. válka Měsíc
Souřadnice bodu Slovesa křížovka kvíz
Back To Top