Týdenní plán od 2. 11. do 6. 11. 2015

Český jazyk

 • Význam slova, slovní druhy.
 • Čtenářská dílna.

Český jazyk – sloh

 • Dopis.

Anglický jazyk

 • To be, long form.

Matematika

 • Římské číslice.
 • G: kružnice, kruh.

Vlastivěda

 • Rok 1848.
 • Vznik Rakousko-Uherska.

Přírodověda

 • Slunce, souhvězdí, galaxie.

Pracovní činnosti

 • Práce se stavebnicí.

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření věcí.

Hudební výchova

 • C dur, délka not.
 • Žádnyj neví, co sou Domažlice.

Tělesná výchova

 • Základní cviky sestavené do uceléné sestavy.
 • Šplh o tyči.

Doplňující informace pro rodiče

 • Do Pv na 3. 11. si žáci donesou stavebnici.
 • Do Vv na 6. 11. si děti donesou věc podle ktaré budou malovat.

Jana vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Český jazyk

Matamatika

Vlastivěda

Slovní druhy Římské číslice Vznik Rakousko-Uherska
Back To Top