Týdenní plán od 9. do 13. ledna

Český jazyk

 • Shrnutí o podstatných jménech
 • Vyhledávání v textu
 • Opakování vyj. slov po B, L
 • Vyjmenovaná slova po M
 • str. 65-71

Anglický jazyk

 

Matematika

 • Násobilka
 • Pamětné sčítání a odčítání do tisíce
 • Zaokrouhlování na desítky a stovky
 • Počítání na fólii

Prvouka

 • Lidské výtvory
 • Zboží
 • str. 26

Pracovní činnosti

 • Vyšívání do papíru (děti budou opět potřebovat jehlu a barevnou nit)

Výtvarná výchova

 • Pozorování podob lidí a jejich činností – zimní sporty

Hudební výchova

 • Hudební styly a žánry

Tělesná výchova

 • Cvičení obratnosti, rychlosti, síly

Doplňující informace pro rodiče

31. ledna jedeme do kina, vybíráme 60 Kč.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top