Týdenní plán od 16. do 20. ledna

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po m
 • Slovní druhy
 • Opakování mluvnických kategorií u podstatných jmen
 • Učebnice str. 70-74

Sloh

 • Popis obrázku

Čtení a psaní

 • Nabídka knih, vlastní čtení, postoj ke knize
 • Přepis a doplňování hlásek

Anglický jazyk

  Matematika

  • Násobilka – upevňování
  • Jednotky délky, hmotnosti – převádění
  • Sčítání a odčítání do 1000
  • Učebnice str. 78-81

  Prvouka

  • Látky a jejich vlastnosti
  • Opakování živé a neživé přírody
  • (tento týden si děti nemusí nosit knihu ani PS)

  Pracovní činnosti

  • Výrobek z textilu (opět budou děti potřebovat jehlu a nit, bavlnku)

  Výtvarná výchova

  • Reliéfní kompozice (přinést luštěniny, semena, krupici)

  Hudební výchova

  • Takty
  • Opakování hudebních stylů a žánrů – ukázky

  Tělesná výchova

  • Plavání – poslední

  Doplňující informace pro rodiče

  Opakujte a procvičujte učivo z matematiky, jazyka českého i prvouky – budeme psát pololetní písemné práce.

  Erika Kynická, třídní učitelka

  Back To Top