Týdenní plán od 2. do 6. ledna

Český jazyk

 • Podstatná jména, pádové otázky
 • Podstatná jména obecná a vlastní
 • Procvičování vyjmenovaných slov po b a l
 • Doplňování do textu
 • str. 63-66

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Procvičování násobilky
 • Pamětné sčítání a odčítání do 1000
 • Zaokrouhlování trojciferných čísel
 • str. 86

Prvouka

 • Svět kolem nás, lidské výtvory
 • str. 24-25, PS str. 33-34

Pracovní činnosti

 • Práce s textilem, obšívací steh (přinést jehlu a bavlnku)

Výtvarná výchova

 • Zachycování podob přírody

Hudební výchova

 • Rytmická a melodická cvičení

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

V úterý 3. ledna jedeme plavat.

Zkontrolujte dětem vybavení pouzder a také rýsovací potřeby.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top