Týdenní plán od 9. do 13. 9. 2013

Český jazyk

 • Psaní y, ý, i, í po tvrdých a měkkých souhláskách. Psaní u, ú, ů.
 • Učebnice str. 8, 9.

Psaní

 • Písanka str.1, 2

Anglický jazyk

 • Pokyny ve třídě ve frázích

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 s přechodem
 • Opakování násobení a dělení 2, 3, 4.
 • Slovní úlohy, doplńování čísel do číselné osy, porovnávání čísel.

Prvouka

 • Škola, školní řád, telefonní čísla, cesta do školy.
 • PS str. 5, 6.

Pracovní činnosti

 • Dodržování bezpečnosti a hygieny

Výtvarná výchova

 • Dokončení práce – Cesta do školy

Hudební výchova

 • Notová osnova, nácvik psaní houslového klíče.

Tělesná výchova

 • Poučení žáků o bezpečnosti na bazéně.

Doplňující informace pro rodiče

10. 9. – plavecký výcvik – odjezd v 7.25 od školy. Děti budou mít plavky, osušku, boty na bazén a děvčata čepici na plavání. Po plavání se budeme ještě učit, děti si vezmou čítanku a psaní.

11. 9. společná třídní schůzka v 16, 15 hod.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

 

Back To Top