Týdenní plán od 16. 9. do 20. 9 2013

Český jazyk

 • Psaní y.ý,i,í po tvrdých a měkkých souhláskách.
 • Slabiky dě,tě, ně, bě, pě, vě, mě.

Psaní

 • Písanka str. 3, 4

Anglický jazyk

 • Pozdravy ve fázích dne: pozdravit, rozloučit se, poděkovat, poprosit.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100.
 • Opakování násobilky do 5.
 • G: polopřímka.

Prvouka

 • Dopravní situace a dopravní značky.
 • Návštěva dopravního hřiště.
 • PS str. 7

Pracovní činnosti

 • Podzimníček z přírodnin.

Výtvarná výchova

 • Kukuřice.

Hudební výchova

 • Délky not.
 • píseň Starosti s muzikou.
 • píseň s pohybem Muž hloupý.

Tělesná výchova

 • Hod míčkem.
 • Vytrvalostní běh.

Doplňující informace pro rodiče

Dne 18. 9. 2013 pojedeme do Krnova na dopravní hřiště. Informace na El- ce.

Prosím rodiče, aby mi poslali ofocené kartičky zdravotní pojišťovny dětí.

Prosím, kontrolujte známky na El -ce.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

 

Back To Top