Týdenní plán od 9. 9. do 13. 9. 2016

 

Český jazyk

 • Shoda podmětu s přísudkem

Český jazyk – sloh

 • Četba ukázek nahlas i potichu

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Průměr, procvičování výpočtu se zlomky
 • G – jednotky obsahu

Vlastivěda

 • Habsburkové, Rudolf II.

Přírodověda

 • Ekosystém rybník (rostliny), vycházka

Pracovní činnosti

 • Práce se stavebnicí

Výtvarná výchova

 • Vlastní návrh – desing a estetika předmětů denní potřeby

Hudební výchova

 • Nácvik dětské operky

Tělesná výchova

 • Skok daleký

Doplňující informace pro rodiče

1. V pondělí 9. 5. jedeme na dopravní hřiště do Krnova (info máte na Elce).

2. 17. 5. proběhne fotografování tříd.

Odkazy k procvičování učiva

 

Český jazyk Matematika Vlastivěda Dopravní výchova  
Shoda podmětu Obvody Konec husitství Škoda hrou  
Podmět a přísudek   Zopakuj si Křižovatky  
    Po válkách    
    Vláda Hasburků    

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top