Týdenní plán od 2. 5. do 6. 5. 2016

 

Český jazyk

 • Shoda podmětu s přísudkem

Český jazyk – sloh

 • Slohová pravidla

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem
 • G – obsah čtverce, obdélníku

Vlastivěda

 • Jagellonci

Přírodověda

 • Ekosystémy – skupinové práce

Pracovní činnosti

 • Ředitelské volno

Výtvarná výchova

 • Ekosystémy

Hudební výchova

 • Ředitelské volno

Tělesná výchova

 • Technika startu, nízký start, sprint

Doplňující informace pro rodiče

1. V pátek 6. 5. mají děti ředitelské volno, školní družina je v provozu.

2. V pondělí 9. 5. jedou děti do Krnova na dopravní hřiště a do knihovny.

Odkazy k procvičování učiva

 

Matematika Český jazyk Vlastivěda Dopr. výchova  
Zlomky Pravopis Jagellonci Škoda hrou  
Procvičuj Shoda podmětu   Křižovatky  
Sčítej        
         

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top