Týdenní plán od 16. 5. do 20. 5. 2016

Český jazyk

 • Shoda podmětu s několikanás. přísudkem, souvětí

Český jazyk – sloh

 • Bohatost vyjadřování, slohová pravidla

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Slovní úlohy
 • Opakování průměru
 • G – obvody, obsahy, grafický součet a násobek úseček

Vlastivěda

 • Bitva na Bílé hoře, 30-letá válka

Přírodověda

 • Ekosystém rybník – živočichové

Pracovní činnosti

 • Práce se stavebnicemi

Výtvarná výchova

 • Přírodní objekty

Hudební výchova

 • Nácvik dětské operky

Tělesná výchova

 • Hod míčkem

Doplňující informace pro rodiče

1. Změna termínu fotografování pro naši třídu na 19. 5.

2. Tento týden proběhne sběr vršků, můžete nosit od pondělí do středy.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Vlastivěda Dopravní vých.  
Podmět a přísudek Povstání Testy  
Shoda podmětu Opakuj Křižovatky  
       
       

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top