Týdenní plán od 9. 9. do 13. 9.

Český jazyk

 • Opakování abecedy, psaní ů, ú, i, í
 • Učebnice po str. 9

Anglický jazyk

 • Pokyny ve třídě ve frázích

Matematika

 • Opakování nás. a děl. 2, 3, 4
 • Slovní úlohy
 • Sčít. odčít. do 100

Prvouka

 • Telefonní čísla, cesta do školy
 • PS str. 5, 6                                                          

Pracovní činnosti

 • Cesta do školy – dopr. značky

Výtvarná výchova

 • Cesta do školy – dokončení

Hudební výchova

 • Notová osnova, houslový klíč

Tělesná výchova

 • Plavání

 

Doplňující informace pro rodiče

10. 9. Plavání. 11. 9. společná třídní schůzka v 16,15 hod.

 

 

Back To Top