Týdenní plán od 9. 5. do 13. 5. 2022

Český jazyk

 • Větné člen

Český jazyk – sloh

 • Výtah

Anglický jazyk

 • Saturday morning

Matematika

 • Závisle a nezávisle proměnná
 • Desetinná čísla

Vlastivěda

 • Královehradecký kraj

Přírodověda

 • Člověk – vývojová stádia

Informatika

 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Základní znalosti při používání kuchyňských přístrojů

Výtvarná výchova

 • Sochařství – socha, plastika, sousoší

Hudební výchova

 • Melodické, rytmické, dynamické a harmonické změny

Tělesná výchova

 • Atletika – běh: nízký a polovysoký start

Doplňující informace pro rodiče

 • Pondělí 9. 5.  – sokolníci, vybíráme 50,- Kč.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Přídavná jména, ě/je, VS, shoda,

DČ *10, 100, násobení DČ, DČ : 10, 100, dělení DČ,

Smysly, kvíz,

Východní Čechy – mapa, obrázky, slepá mapa,

Back To Top