Týdenní plán od 2. 5. do 6. 5. 2022

Český jazyk

 • Spojovací výrazy mezi větami
 • Větné členy
 • Čtení praktické a věcné

Český jazyk – sloh

 • Výpisky

Anglický jazyk

 • My friends

Matematika

 • Násobení a dělení desetinných čísel deseti a stem
 • Násobení desetinných čísel přirozeným číslem
 • G: jednotky obsahu

Vlastivěda

 • Ústecký kraj
 • Liberecký kraj

Přírodověda

 • Nervová soustava
 • Rozmnožovací soustava

Informatika

 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Pěstování přísad

Výtvarná výchova

 • Malířství, zaznamenání skutečnosti, figura, portrét, krajina

Hudební výchova

 • Zvukomalba

Tělesná výchova

 • Gymnastika
 • Atletika

Doplňující informace pro rodiče

 • V úterý 3. 5. 2022 se fotíme (50,- Kč).
 • V pondělí 9. 5. 2022 přijedou sokolníci (50,- Kč).

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Podmět a přísudek , přísudek, základní skladební dvojice, přívlastek,

Dělení 2 cif. dělitelem, obvod a obsah, DČ *, : 10, 100, násobení DČ,

Ucho, pexeso, nervová soustava,

Severní Čechy: mapa, obrázky, slepá mapa, video: Ústecký kraj, Liberecký kraj,

Back To Top