Týdenní plán od 16. 5. do 20. 5. 2022

Český jazyk

 • Větné členy
 • Shoda přísudku s podmětem

Český jazyk – sloh

 • Komunikace e-mailem

Anglický jazyk

 • Are we going to the shops?

Matematika

 • Závisle a nezávisle proměnná
 • Slovní úlohy na užití desetinných čísel
 • G: vzájemná poloha 2 kružnic

Vlastivěda

 • Olomoucký kraj

Přírodověda

 • Péče o zdraví
 • 1. pomoc

Informatika

 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Příprava zeleninového salátu

Výtvarná výchova

 • Rozlišování dobové architektury

Hudební výchova

 • Slovní vyjádření znějící hudby

Tělesná výchova

 • Atletika

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Shoda, podstatná jména, koncovky podst. jmen, souvětí,

Písemné násobenídělení,

Liberecký k. mapa, kvíz; Ústecký kraj; Královéhradecký kraj, 

Člověk: poznej, najdi shodu, spoj, kvíz,

 

Back To Top