Týdenní plán od 9. 5. do 13. 5. 2016

Český jazyk

 • Slovní druhy – číslovky, příslovce, předložky

Anglický jazyk

 • At the sports centre – slovní zásoba, I can.., I can´t..

Matematika

 • Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem

Prvouka

 • Lidské tělo

Pracovní činnosti

 • Šablona

Výtvarná výchova

 • Kvetoucí strom – dokončovací práce

Hudební výchova

 • Opakování známých písní

Tělesná výchova

 • Skok do dálky – měření

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí 9. 5. jedou vybraní žáci na soutěž Zlatý list, ostatní žáci se vyučují v určených třídách.
 2. Prosím o kontrolu pomůcek, děti začínají zapomínat!
 3. Na výlet se vybírá 350,- Kč.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Anglický jazyk
Číslovky   Slovní druhy Hravé násobení   Další procvič.   Body Další  Monster

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

 

Back To Top