Týdenní plán od 2. 5. do 6. 5. 2016

Český jazyk

 • Slovní druhy – přídavná jména, zájmena, číslovky

Anglický jazyk

 • Opakování probrané kapitoly – In the playground, At the sports centre

Matematika

 • Násobení a dělení násobků 10, násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem

Prvouka

 • Chráníme přírodu, ohrožené druhy živočichů a rostlin, opakování živočichů – TEST (dělení obratlovců a jejich základní charakteristika)

Pracovní činnosti

 • Dokončovací práce na čarodějnicích

Výtvarná výchova

 • Dokončovací práce na kvetoucích stromech

Hudební výchova

 • Hra na flétnu – stupnice, poslech: B. Smetana, Na rozlúčení – nácvik písně

Tělesná výchova

 • Hod  – technika, postoj, rozběh

Doplňující informace pro rodiče

 1. Na výlet se vybírá 350,- Kč (Praděd – Karlova Studánka x Velké Losiny – Karlova Studánka).
 2. V pondělí a ve čtvrtek po obědě mají vybraní žáci přípravu na soutěž Zlatý list.
 3. V pátek  6. 5. je ředitelské volno.
 4. V pondělí 9. 5. jedou vybraní žáci na soutěž Zlatý list. Akce je celodenní, ostatní informace budou včas na ELCE.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Anglický jazyk
Zájmena   Číslovky Násobení a dělení nás. 10      Další procvič. Fashion – móda

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top