Týdenní plán od 16. 5. do 20. 5.

Český jazyk

 • Příslovce, předložky, částice, citoslovce

Anglický jazyk

 • I can …., I can´t …swim, ski, play football, tennis + otázky

Matematika

 • Násobení trojciferných čísel jednociferným

Prvouka

 • Lidské tělo a jeho stavba

Pracovní činnosti

 • Batika savem

Výtvarná výchova

 • Šablona

Hudební výchova

 • Hra na flétnu, zpěv známých písní, tanec, poslech B. Smetana – opera

Tělesná výchova

 • Atletické disciplíny

Doplňující informace pro rodiče

 1. Focení tříd proběhne v úterý, ale protože naši kluci postoupili ve fotbale do kraje – úterý 17. 5., fotíme se až v náhradním termínu, a to ve čtrtek 19. 5.
 2. Ná pátek si děti přinesou jednobarevné tričko syté barvy bez ozdob a nápisů na batiku savem. Musí být ze 100% bavlny, může být staré.
 3. Výlet 9. 6. – 350,- Kč.
Český jazyk Matematika Anglický jazyk
Slovní druhy Násobení mimo obor násobilek  Face

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top