Týdenní plán od 9. 5. do 13. 5. 2016

Čtení

 • Výrazné, plynulé čtení s porozuměním
 • Slabiky bě, pě, vě, mě, dˇ,tˇ, nˇ
 • Slabikář str. 104 až 108

Psaní

 • Písanka str. 30 až 33
 • Písanka č. 5 str. 1, 2
 • Opis, přepis, diktát

Matematika

 • Automatizace spojů sč. a odčítání do 20
 • Metr
 • Slovní úlohy
 • PS str. 18, 19

Prvouka

 • Roční období
 • Měsíce
 • PS str. 55

Pracovní vyučování

 • Určování vlastností materiálů
 • Tisk

Výtvarná výchova

 • Ilustrace k pohádce

Hudební výchova

 • Hry na Orfovy nástroje

Tělesná výchova

 • Hod, skok

Doplňující informace pro rodiče

 

 • 10. 5. navštívíme Výtvarnou dílnu J. Hrubého, děti si přinesou 35 korun na tisk.

Odkazy k procvičování učiva

Jazyk český Matematika Prvouka
Písmenka d´,t´,ň Počítáme do 20 s Mickey Mousem Roční období
Bě,pě,vě Jednoduché testy
     
     
     

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top