Týdenní plán od 16 . 5. do 20. 5. 2016

Čtení

 • Čtení s porozuměním
 • Pracovní listy
 • Slabikář str. 112 až 116

Psaní

 • Přepis, opis, diktát
 • Autodiktát
 • PS str. 4 až 6

Matematika

 • Vztahy  o několik více

                       o několik méně

 • Sčítání a odčítání do 20
 • Slovní úlohy
 • PS str. 20 až 22
 • Hodina

Prvouka

 • Měření času
 • PS str. 59, 60

Pracovní vyučování

 • Základy ošetřování pokojových květin

Výtvarná výchova

 • Využití vlastností barev

Hudební výchova

 • Pantomima

Tělesná výchova

 • Běh

Doplňující informace pro rodiče

 

 • Přesný termín fotografování žáků uvedu na El ce.
 • Pravidelně provádějte kontrolu vlasů, kvůli výskytu vší.
 • Ve středu proběhne poslední sběr víček.

Odkazy k procvičování učiva

Jazyk český Matematika Prvouka
Obrázek od maminky O několik více Hodiny
Máme štěně Matěje O několik méně  
Popletená slova Příklady do 20 na čas  
     
     

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top