Týdenní plán od 2. 5. do 6. 5. 2016

Čtení

 • Věta jednoduchá.
 • Slabiky di,ti, ni, dě,tě.ně,bě, pě, vě, mě
 • Slabikář str. 102 až 106
 • Pracovní listy -čtení s porozuměním

Psaní

 • Písanka str. 27 až 29

Matematika

 • Součet a rozdíl čísel bez přechodu desítky
 • Slovní úlohy
 • PS str. 16 až 17

Prvouka

 • Roční období,rok
 • PS str. 54

Pracovní vyučování

 • Obkreslování podle šablony
 • Dárek pro maminku

Výtvarná výchova

 • Práce s ilustrací
 • Kalendář třídy

Hudební výchova

 • Správné dýchání a výslovnost
 • Písně s jarní tématikou

Tělesná výchova

 • Hod

Doplňující informace pro rodiče

 • 6.5. ředitelské volno
 • Prosím, zkontrolujte dětem vlasy, prevence vší.

Odkazy k procvičování učiva

Jazyk český Matematika Prvouka
Básnička Matematika hrou Dny v týdnu
Slabiky di, ti, ni Sčítání do 20 Roční období
Je to pravda? Slovní úlohy  
     

Zdenka Závodná,třídní učitelka

Back To Top