Týdenní plán od 16. 5. do 20. 5. 2016

Čtení

 • Čtení se správnou intonací
 • Čtení s porozuměním
 • Slabikář str. 120-123

Psaní

 • Procvičování učiva
 • Opis, přepis, diktát
 • Písanka č. 5 str. 1-5

Matematika

 • Vztahy o několik více, o několik méně
 • Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20
 • Slovní úlohy
 • Litr
 • Automatizace sčítání a odčítání v oboru čísel 0-10 (bez prstů)
 • PS str. 22-25

Prvouka

 • Poznáváme hodiny
 • Místo. kde žijeme
 • PS str. 61 a 62

Pracovní vyučování

 • Obkreslování podle šablony

Výtvarná výchova

 • Hry s barvama

Hudební výchova

 • Správné dýchání a výslovnost při zpěvu
 • Hudební hádanky
 • Poslech hudebních ukázek

Tělesná výchova

 • Hod kriketovým míčkem

Doplňující informace pro rodiče

 • 17. 5. –  Focení tříd (náhradní termín 19. 5.).
 • 13. 6. – Školní výlet (hrad Šternberk s programem). Odjezd v 8.00 od školy, plánovaný návrat do 16.00).
 • Ve třídě se stále vyskytují vši, kontrolujte pravidelně dětem hlavy!

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka
Počítač Počítání s Krutimůrou Orientace v čase
Obrázek od maminky Počítání s Dobrodějěm Čas
Litr  
  O několik více  
  O několik méně  

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top