Týdenní plán od 2. 5. do 6. 5. 2016

Čtení

 • Čtení se správnou intonací
 • Čtení s porozuměním – pracovní listy
 • Slabikář str. 110-113

Psaní

 • Nácvik písmen ch, Ch, ě
 • Opis, přepis, diktát
 • Písanka č. 4 str. 25-28

Matematika

 • Odčítání a sčítání v oboru čísel do 20
 • Slovní úlohy
 • Automatizace sčítání a odčítání v oboru čísel 0-10
 • PS str. 15-17

Prvouka

 • Rodinné oslavy
 • Kalendář třídy
 • PS str. 56, 57

Pracovní vyučování

 • Dárek pro maminku

Výtvarná výchova

 • Kalendář třídy

Hudební výchova

 • Nácvik písní s jarní tématikou

Tělesná výchova

 • Hod míčkem, skok

Doplňující informace pro rodiče

 •   6. 5. – Ředitelské volno.
 • 17. 5. –  Focení tříd (náhradní termín 19. 5.).
 • 13. 6. – Školní výlet (hrad Šternberk s programem). Odjezd v 8.00 od školy, plánovaný návrat do 16.00).
 • Ve třídě se stále vyskytují vši, dbejte na pravidelnou kontrolu.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka
Ď, Ť, Ň Řetězce Dny v týdnu
Poskládej věty Slovní úlohy Roční období
Čtení s porozuměním + do 20 Procvičování
Básnička – do 20 Seřaď měsíce 
  Slovní úlohy na –  

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

 

Back To Top