Týdenní plán od 23 . 5. do 27. 5. 2016

Čtení

 • Čtení se správnou intonací
 • Školní knihovna, čtení na pokračování
 • Moje první čítanka

Psaní

 • Procvičování učiva
 • Opis, přepis, diktát, autodiktát
 • Písanka č. 5 str. 6-10

Matematika

 • Vztahy o několik více, o několik méně
 • Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20
 • Slovní úlohy
 • Metr, litr, kilogram
 • Automatizace sčítání a odčítání v oboru čísel 0-10 (bez prstů)
 • PS str. 25-29

Prvouka

 • Poznáváme hodiny – procvičování
 • Nakupování a povolání dospělých
 • PS str. 66 a 67

Pracovní vyučování

 • Návštěva zahradnictví

Výtvarná výchova

 • Hry s barvama – dokončení práce

Hudební výchova

 • Správné dýchání a výslovnost při zpěvu
 • Hudební hádanky
 • Poslech hudebních ukázek

Tělesná výchova

 • Hod kriketovým míčkem
 • Běh

Doplňující informace pro rodiče

 •  1. 6.  – filmové představení  Kniha džunglí v Krnově, cena 100 Kč (vstupenka a doprava).
 • 13. 6. – školní výlet (hrad Šternberk s programem). Odjezd v 8.00 od školy, plánovaný návrat do 16.00), cena 400 Kč.
 • Předpokládaná cena pracovních sešitů do 2. třídy bude 250 korun. ( PS do matematiky, prvouky, psaní).
 • 25. 5. v 14.30 hod. jste srdečně zváni na přednášku v komunitním centru Plasty – dobro, či zlo?

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka
Obrázek od maminky O několik více Orientace v čase
Veselá kapela O několik méně Čas
Geometrické tvary  
     
   

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top