Týdenní plán od 9. 5. do 13. 5. 2011

Český jazyk

 • Slovní druhy (přídavná jména a zájmena).
 • Procvičování vyjmenovaných slov.
 • Malý pracovní sešit str. 36-37.
 • Učebnice str. 116-117.

Sloh

 • Krátký dopis.

Čtení a psaní

 • Pokračování v čítance.
 • Bezchybné čtení.
 • Písanka str. 29-30.

Anglický jazyk

 • Ovoce.
 • I like, I don´t like.
 • Sestavení receptu.

Matematika

 • Dělení mimo obor násobilky.
 • Násobilka.
 • Slovní úlohy.
 • Učebnice atr. 137-139.
 • Konstrukce trojúhelníku.

Prvouka

 • Lidský vývoj.
 • Učebnice str. 64-65.
 • Pracovní sešit str. 58-59.
 • Opakujeme chráněné živočichy a rostliny.

Pracovní činnosti

 • Pokusy a pozorování.

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení citu pro prostor.

Hudební výchova

 • Notový záznam.

Tělesná výchova

 • Posilování horních končetin.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Pokud máte doma ještě nějaké baterie nebo elektrospotřebiče, pošlete po dětech. V úterý 10. 5. je sběrný den.
 2. Ve středu 11. května jsou informační schůzky o prospěchu od 15.30 do 17.30 v naší třídě. Děti je mají zapsány v ŽK.
 3. Ve čtvrtek 12. 5. se fotíme. Děti pěkně oblečte. Při nepřízni počasí se termín odkládá na pátek 13. května.
 4. Na pátek si děti přinesou 2 kusy ovoce, misku, nožík, prkýnko a lžičku.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Opakování vyjm. slov Tučňáci – násobení Pexeso jídlo
Basket – slovesa Duchové Jídlo
Slovní druhy Rybaření s medvědem Ovoce
Vyjmenovaná slova v pohádce Mravenečci Připrav pizzu

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top