Týdenní plán od 16. 5. do 20. 5. 2011

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova.
 • Slovní druhy (zájmena a číslovky).
 • Malý pracovní sešit str. 38-40.
 • Učebnice str. 117-118.

Sloh

 • Vyplňování složenek.

Čtení a psaní

 • Divadelní představení, herec, režisér.
 • Pokračování v čítance.
 • Písanka – dokončení.

Anglický jazyk

 • Ovoce.
 • Zelenina (she likes, he likes).
 • Učebnice str. 48-49.

Matematika

 • Procvičování učiva.
 • Písemné násobení jednociferným číslem.
 • Dělení mimo obor násobilky.
 • Učebnice str. 150-152.

Prvouka

 • Malý testík na vývoj člověka.
 • Naše tělo, pečujeme o zdraví.
 • Učebnice str. 67-68.
 • Pracovní sešit str. 61-62.

Pracovní činnosti

 • Práce s přírodním materiálem.

Výtvarná výchova

 • Louka plná květin.

Hudební výchova

 • Výrazové prostředky v hudbě.

Tělesná výchova

 • Běh na delší vzdálenost.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Do TV potřebujeme vhodnou obuv, budeme chodit ven.
 2. V pondělí 23. 5. jedeme do Krnova na dopravní hřiště. S sebou batůžek, svačinu, vhodné oblečení, drobné na útratu. Vybírám 22 Kč na jízdné autobusem. Sraz ve škole. Návrat ke škole v 12.45. Pak jdeme na oběd. 
 3. V sobotu 28. 5. vystupujeme s pohádkou na zámku. Sraz v 9.30 na zámku. Hrajeme jednou. Kostýmy a rekvizity dovezu autem.
 4. Známky sledujte na stránkách iskola.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Opakování vyjm. slov Mravenečci Ovoce
Slovní druhy Rybaření s medvědem Jídlo
Pády podst. jmen Písemné násobení Pexeso s chobotnicí
Slovesa Násobení 10 a 100 Je to pravda?
  Potápěč s pokladem  

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top