Týdenní plán od 2. 5. do 6. 5. 2011

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po z.
 • Procvičování a doplňování do textu.
 • Slovní druhy.
 • Učebnice str. 113-115.
 • Malý pracovní sešit str. 34-35.

Sloh

 • Popis předmětu.

Čtení a psaní

 • Rychlé a plynulé čtení.
 • Pokračování v čítance.
 • Písanka str. 27-28.

Anglický jazyk

 • Potraviny.
 • Ovoce.
 • I like, I don´t like.
 • Učebnice str. 44-45.

Matematika

 • Násobilka.
 • Násobení trojciferných čísel jednociferným číslem.
 • Slovní úlohy.
 • Učebnice str. 133-134.

Prvouka

 • Potrava živočichů.
 • Chráníme přírodu.
 • Učebnice str. 61-63.
 • Dokončení živočichů v PS.

Pracovní činnosti

 • Dárek pro maminku.

Výtvarná výchova

 • Lidské tělo.

Hudební výchova

 • Polkový krok.

Tělesná výchova

 • Běh.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu 11. 5. se konají konzultační třídní schůzky od 15.30 do 17.30 hodin v naší třídě. Prosím podepište v ŽK.
 2. Kontrolujte stav pouzder, hlavně potřeby na geometrii. Dětem chybí ostrouhané tužky, kružítko.
 3. Známky sledujte na stránkách iskola.

Regína Hajná, třídní učitelka

 

 

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Angličtina
Opakování vyjm. slov Tučňáci – násobení Oběšenec – dny v týdnu
Vyjmenovaná slova Násobení s pandou Ovoce
Slovní druhy Duchové Potraviny s chobotnicí
Rod Násobení s desítkou Chytej dny v týdnu

 

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top