Týdenní plán od 9. 4. do 13. 4.

 

Český jazyk

 • Procvičování skupin hlásek s ě
 • Diktát na doplňování y/i ve větách

Čtení

 • Plynulé čtení z čítanky a knihy na pokračování

Psaní

 • Procvičování velkých a malých písmen

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení 2
 • Násobky čísla 3

Prvouka

 • Domácí zvířata – kontrolní test

Pracovní vyučování

 • Výroba papírových větrníků

Výtvarná výchova

 • Zážitky z volných dní

Hudební výchova

 • Písničky o zvířatech

Tělesná výchova

 • Oranžový pětiboj – nácvik hodu na čtverec, člunkový běh

Doplňující informace pro rodiče

Od středy do pátku končí vyučování po 4.vyuč. hodině, v pátek 13.4. pohádka  ( někteří nemají zaplaceno 20Kč).

Nezapomeňte na cvičební úbory. Ve čvtvrtek budou mít žáci v notýscích známky za 3.čtvrtletí, prosím o podpisy!

Připomínám také školní výlet a další splátku, pokud nemají děti zaplacenou celou částku 600Kč.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

 

Back To Top