Týdenní plán od 16. 4. do 20. 4.

 

Český jazyk

 • Procvičování slabik s ě
 • Párové souhlásky na konci slov
 • Určování slovních druhů v textu

Čtení

 • Spisovatelé a ilustrátoři, plynulé čtení s intonací

Psaní

 • Procvičování spojů jednotlivých písmen a slabik

Matematika

 • Násobky 3, vyjmenování a vyvození na číselné ose
 • Procvičování nás. a děl. 2, slovní úlohy
 • Geometrie – rýsování přímek a úseček(délky v cm a mm)

Prvouka

 • Hospodářská zvířata a domácí ptáci

Pracovní vyučování

 • Výtvarná dílna

Výtvarná výchova

 • Výtvarná dílna

Hudební výchova

 • Hra na tělo, p. Ti zlosejnští muzikanti

Tělesná výchova

 • Oranžový pětiboj – měření jednotlivých disciplín, míč. hry

Doplňující informace pro rodiče

Prosím o PODPISY V NOTÝSCÍCH – jedná se o kontrolu známek za 3.čtvrtletí a termín třídní schůzky!

Na úterý něco na převlečení do výtvarné dílny – budeme lepit.

Vybíráme na školní výlet další částku.

Připravujte kostýmy a převleky na ČARODĚJNICKÝ SABAT 30.dubna V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH!

VYUČOVÁNÍ KONČÍ PODLE ROZVRHU!

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top