Týdenní plán od 2. 4. do 6. 4.

 

Český jazyk

 • Procvičování slabik s ě
 • Určování slovních druhů, psaní velkých písmen

Čtení

 • Čtení knihy na pokračování, články z čítanky podle zadání v úkolníčku

Psaní

 • Procvičování velkých a malých písmen

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení 2
 • Slovní úlohy
 • Matematická soutěž Cvrček

Prvouka

 • Domácí zvířata

Pracovní vyučování

 • nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • nevyučuje se

Hudební výchova

 • nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Průprava na oranžový pětiboj

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 4.4. končí vyučování v 11.25 hod., informace o změnách v rozvrhu jsou na Elce, přeji všem pěkné jarní svátky a sejdeme se s dětmi až ve středu 11.4. Na prázdniny si děti odnesou vše ze šatny domů!!

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

 

Back To Top