Týdenní plán od 9. 2. do 13. 2. 2015

Čtení

 • Plynulé a výrazné čtení
 • Skládání slabik, slov, vět
 • Čtení s porozuměním
 • Vyvození písmena C, c
 • Slabikář, pracovní listy, odkazy na plánu
 • Básničky

Psaní

 • Diktát probraných písmen
 • Opis, přepis slov a vět
 • Psací K a r

Matematika

 • Součet a rozdíl čísel do 9
 • Slovní úlohy
 • Číselná řada do 10
 • Porovnávání čísel
 • Učebnice str. 19 – 23, odkazy, PL

Prvouka

 • Péče o tělo
 • Výživa těla
 • Učebnice str. 40, 41, PL

Pracovní vyučování

 • Výroba domku z papíru

Výtvarná výchova

 • Spolupráce s centrem Rozchodník – středa 10.00 – 11. 25

Hudební výchova

 • Opakování písní s pohyb. ztvárněním
 • Nová píseň

Tělesná výchova

 • Míčové a pohybové hry
 • Kotoul vzad

Doplňující informace pro rodiče

 1. Trénujte čtení.
 2. Zkontrolujte dětem pomůcky.
 3. Nezapomeňte na cvičební úbory a ručníky.
 4. Kdo nemá ještě zaplaceno 40 Kč, přinese v průběhu týdne.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika  Prvouka  Různé
Věty Počítej  Péče o tělo  Říkanky aj.
Slova Procvič si  Čistota  Slož pohádku
Dvojslab. slova Sčítání do 9  Výživa  
Čti s porozuměním Odčítej do 9    
Písmeno C,c +, – do 9    
Back To Top