Týdenní plán od 26. 1. do 30. 1. 2015

Čtení

 • Čtení s porozuměním
 • Vyvození písmena Š, š
 • Dvě souhlásky na začátku slova
 • Vyskládávání písmen a slov ze složky
 • Kniha, ilustrace
 • Nácvik básniček

Psaní

 • Psací k, U, Y
 • Opis a přepis
 • Diktát psacích písmen

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 8
 • Porovnávání a sčítání čísel do 9
 • Slovní úlohy
 • Pojmy vpravo, vlevo, pod, nad

Prvouka

 • Člověk, části těla – uč. str. 39

Pracovní vyučování

 • Odpadá – pololetní prázdniny

Výtvarná výchova

 • Výkres – „Cesta do říše fantazie“

Hudební výchova

 • Píseň Marjánko, Marjánko
 • Pohybový doprovod

Tělesná výchova

 • Cvičení s hudbou
 • Přehazovaná
 • Pohybové a závodivé hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Věnujte zvýšenou pozornost domácí přípravě dítěte, dom. úkoly podepisujte.
 2. Ostrouhejte tužky a pastelky, zkontrolujte i další psací potřeby.
 3. Ve čtvrtek 4. vyučovací hodinu děti obdrží pololetní vysvědčení – dejte jim na něj složku.
 4. V pátek 30. 1. jsou pololetní prázdniny a od pondělí 2. 2. do pátku 6. 2. jarní prázdniny. Školní družina bude v provozu od 7.00 do 15.00

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk  Matematika  Prvouka  Různé
Čteme podle obr.  Slovní úlohy  Vzhled lidí  Sčítej do 9
Věty s porozuměním  Kruh  Lidské tělo  Piráti
Hláska Š  Číselná řada do 9  Části hlavy  Písničky
Slabiky se Š  Doplň řadu  Pexeso  Princezna
Procvičuj  Porovnej    Ferda
Back To Top