Týdenní plán od 16. 2. do 20. 2. 2015

Čtení

 • Plynulé a výrazné čtení s porozuměním
 • Vyskládávání písmen, slabik a slov podle diktátu
 • Vyvození písmena Č,č
 • Slabikář str. 71 – 76, PL, odkazy na plánu

Psaní

 • Diktát písmen
 • Opis, přepis
 • Nácvik psaní P, R, číslice 10
 • Písanka 3 str. 15 – 17, slabikář str. 33, 34

Matematika

 • Součet a rozdíl čísel do 9, pětiminutovka
 • Porovnávání čísel a součet do 10
 • Číselná řada a osa
 • Učebnice str. 23 – 26, PL, odkazy na plánu

Prvouka

 • Péče o zdraví
 • Učebnice str. 42, 43, PL, odkazy na plánu

Pracovní vyučování

 • Zásady správného stolování
 • Cvičná kuchyň – úprava stolu
 • Ozdobné skládání ubrousků

Výtvarná výchova

 • Dokončení práce z min. týdne
 • Práce s ilustrací J. Čapek

Hudební výchova

 • Hudební hádanky
 • Hra na tělo

Tělesná výchova

 • Opakování kotoulu vpřed
 • Nácvik kotoulu vzad
 • Míčové a pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Věnujte zvýšenou pozornost domácí přípravě na vyučování, písemné úlohy podepisujte.
 2. Opětovně zkontrolujte všechny pomůcky.
 3. Ve čtvrtek si děti přinesou 4 barevné papírové ubrousky, mohou i ozdobné stužky.
 4. S dětmi, které budou přednášet, opakujte básničky. Soutěž proběhne 25. 2. 2015 asi od 13.00.

Alena Václavíková, třídní učitelka 

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk  Matematika  Prvouka Různé
Procvč si  Oprav chybu  Zdravé jídlo Pohádky 
Zvládneš to?  Závody v počítání  Křížovka Písničky
Písmeno C, c  Slovní úlohy  Jsem nemocný (á) Puzzle
Slabiky  Kdo sestavil?  Skládání ubrousku  
Slovní fotbal  Číselná ř. do 10    
Čtení s porozum.  Porovnej    
Back To Top