Týdenní plán od 9. 2. do 13. 2. 2015

Čtení

 • Čtení s porozuměním. Orientace v textu.
 • Slabikář str. 71 – 76.
 • Vyvození písmene Č, č.
 • Manipulace s písmeny – pokládání podle diktátu.

Psaní

 • Procvičování písmen, slabik a slov.
 • Opis, přepis.
 • Nácvik nových písmen v písance.

Matematika

 • Odčítání v oboru do 9.
 • Porovnávání čísel, orientace na číselné ose.
 • Počítání s papírovými penízky.
 • Pracovní sešit str. 20 – 22.

Prvouka

 • Člověk, částí lidského těla.

Pracovní vyučování

 • Šití – přední steh.

Výtvarná výchova

 • Práce s ilustrací.

Hudební výchova

 • Hudební hádanky.
 • Notová osnova, noty.

Tělesná výchova

 • Cvičení s těžkými míči.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Donést jehlu s hrubší bavlnkou do Pv. Trénujeme přední steh.
 2. V druhém pololetí již nebudeme používat notýsek.
 3. Veškeré informace a známky budou na El-ce.
 4. Zkontrolujte s dětmi vše potřebné do školy.

Irena Santariusová, třídní učitelka

ČTENÍ MATEMATIKA PRVOUKA
Čtení vět Počítej a vylušti Lidské tělo
Hláska a písmeno – č Hrej si a počítej Pexeso

 

Text

Back To Top