Týdenní plán od 26. 1. do 30. 1. 2015

Čtení

 • Z vázaného čtení přecházíme na plynulé.
 • Čtení slov se shlukem souhlásek na začátku slova.
 • Vyvození C, c .
 • Slabikář str.56-60.

Psaní

 • Opis, přepis vět z tabule nebo Slabikáře.
 • Písanka III. str.3-7.

Matematika

 • Nácvik psaní čísla 9.
 • Rozklad čísla 9, číselná řada do 9.
 • Pracovní sešit str.16-19.
 • Sčítání v oboru do 9.

Prvouka

 • Důležitá telefonní čísla – 158, 155, 150.

Pracovní vyučování

 • Výroba krmítka z tvrdého papíru.

Výtvarná výchova

 • Téma: Můj večerníčkový hrdina.

Hudební výchova

 • Nebude se vyučovat.

Tělesná výchova

 • Žebřiny.
 • Závodivé hry v družstvech.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Vybírám od dětí do třídního fondu 66,- Kč na akce 10. a 11.2.
 2. Bližší informace budou na El-ce.
 3. Od února budou veškeré známky a informace pouze na El-ce.
 4. Ve čtvrtek 29.1. bude dětem vydáno pololetní vysvědčení.
 5. Pololetní vysvědčení je pouze výpis. Zůstává doma.
 6. V pátek 30.1. jsou pololetní prázdniny.
 7. Od 2.2. do 8.2. děti mají jarní prázdniny.
 8. ŠD bude pro přihlášené děti v provozu každý den od 7.00 do 15.00.

Irena Santariusová, třídní učitelka

ČTENÍ MATEMATIKA PRVOUKA
Hledej pravdivou větu Započítej si s draky Test – znalost ptáků
Hledej správný obrázek Rozklad čísel do 9 Nauč se písničku
Čtení s porozuměním Rozklad devítky Pexeso
U tety Katky Počítej a vylušti tajenku Co k sobě patří?
Trénuj opis Vyřeš slovní úlohy Umíš tuto říkánku?

 

Text

Back To Top