Týdenní plán od 16. 2. do 20. 2. 2015

Čtení

 • Plynulé čtení, dodržování intonace.
 • Čtení slov s dvěma souhlaskami – začátek, uvnitř slova.
 • Vyvození – B, b. Slabikář str. 77-80.

Psaní

 • Písanka str. 14-16.
 • Procvičování písmen, slabik, slov.

Matematika

 • Číselná řada do 10.
 • Sčítání do 10. PS str. 23-26.
 • Slovní úkoly – znázornění a výpočet.

Prvouka

 • Péče o zdraví.
 • Nemoc a úraz.

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem – pásová vystřihovánka.

Výtvarná výchova

 • Koláž – pejsek a kočička.

Hudební výchova

 • Hra na tělo.
 • Nácvik nové písničky.

Tělesná výchova

 • Akrobatická cvičení

Doplňující informace pro rodiče

 1. Kontrolujte dětem pouzdro (lepidlo, fixy, mazátko, tužky).
 2. Trénujte denně (chvilku) čtení i počítání.
 3. Informace a známky sledujte na El-ka.

Irena Santariusová, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva:

ČTENÍ MATEMATIKA PRVOUKA
Písmeno Č-věty Rozklad čísla 10 Nemoc
Čteme slova s B dle obrázku Sčítání do 10 Úraz
Obrázkové rébusy Číselné řetězce Osobní hygiéna

Text

Back To Top