Týdenní plán od 9. 11. do 13. 11. 2020

Čtení

 • Slabiky s písmenem u,U, SU, LU, MU, PU
 • Čtení slov, vět se slabikami, které známe
 • Zábavné úkoly
 • Hláska a písmeno E,e
 • ŽA str. 58 až 66

Psaní

 • Při psaní dodržujte zásady správného psaní ( najdete v odkazech)
 • ŽA str. 59, 61, 63,

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru čísel do 5
 • Matematický diktát  na sčítání a odčítání do 4
 • Slovní úlohy, porovnávání čísel, představa umístění čísla na číselné ose
 • PS str. 21 až 23

Prvouka

 • Role členů rodiny
 • PS str. 21

Pracovní vyučování

 • Výroba létajícího talíře ( video)

Výtvarná výchova

 • Nakresli všechna slova na u, která tě napadnou

Hudební výchova

 • Muzikantská rodina ( video)

Tělesná výchova

 • Hry venku

Doplňující informace pro rodiče

 • Děkuji všem rodičům, kteří mi pomáhají s výukou.
 • Prosím, ve výuce respektujte plán práce. S dětmi nepracujte dopředu, jelikož si děti mohou vytvořit nesprávný nácvik např. psaní číslice nebo písmene.
 • Učivo procvičujte, hlavně čtení, skládání  ze slabik a písmen, matematický diktát.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka Psaní HV
První slabiky Počítáme do 4 Rodina Zásady Muzikantská rodina
První věty Nauč se počítat
Písmeno e,E
Skolakov

 

Back To Top