Týdenní plán od 2. 11. do 6. 11. 2020

Čtení

 • Hláska a písmeno O, U
 • Slabiky SA,LA,MA,PA, SO,LO,MO,PO, SU,LU,MU,PU
 • ŽA str. 54 až 58

Psaní

 • Str. 55, 57, 59
 • Oválky, zátrh, špička,u

Matematika

 •  Procvičování sčítání a odčítání do 4
 • Porovnávání prvků
 • Nácvik psaní 5
 • PS str. 20, 21

Prvouka

 • Opakování:  Na podzim, PS str. 19
 • Rodina
 • PS str. 20, 21

Pracovní vyučování

 • Tvoř pro radost

Výtvarná výchova

 • Nakresli svou rodinu

Hudební výchova

 • Zpívej pro radost

Tělesná výchova

 • Běhej venku, házej míčem, choď na procházky podzimní přírodou
 • Sleduj, jak se příroda mění na podzim

Doplňující informace pro rodiče

 • Budeme pokračovat v distanční výuce. Prosím, sledujte Edu Page.
 • Neustále procvičujte probrané učivo.
 • Každý den čtěte a počítejte pamětně do 4. Děkuji za pomoc ve výuce.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Učení je zábava

 

Jazyk český Matematika Prvouka Jiné
Hláska a písmeno o Počítáme do 5 Moje rodina Halloween písnička
Hláska a písmeno U Uspořádání čísel 1 až 5 Písnička na čísla
Číselná řada 1 až 5 Halloween song
Porovnávání čísel Žraločí song
Počítáme do 4

 

 

Back To Top