Týdenní plán od 16. 11. do 20. 11. 2020

Čtení

 • Slabiky SE, LE, ME, PE
 • Hláska a písmeno I
 • Slabiky s I
 • ŽA str. 64 až 70

Psaní

 • Psaní e, a, o, špička, dolní zátrh
 • ŽA str. 65, 67, 69, 71

Matematika

 • Odčítání čísel v oboru do 5
 • Opakování sčítání a odčítání čísel v oboru do 5
 • Slovní úlohy
 • PS str. 23, 24

Prvouka

 • Příbuzenské vztahy, zaměstnání rodičů
 • PS str. 22, 23, 25

Pracovní vyučování

 • Vytrhávání písmene E
 • Indiánská čelenka

Výtvarná výchova

 • Státní svátek – nevyučuje se

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve středu dětem začíná výuka ve škole. Příchod do školy v 7. 25 hod. hlavním vchodem s rouškou na ústech. Po příchodu desinfekce rukou.
 • Konec výuky v 11. 05 hod. Pátá hodina se nevyučuje. Možnost pro přihlášené děti návštěvy školní družiny.
 • Děti si do školy přinesou všechny školní pomůcky.
 • 17. 11. 2020 je státní svátek. Škola je zavřená.

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka Jiné
Slabiky Sčítání do 5 Rodina Jak si pejsek s kočičkou...
Písmeno E,e Odčítání do 5
Písmeno I,i Kočičí počty
Nauč se číst
Věty
Back To Top